Top menu

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko koordynatora poradni

13.12.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia

12.12.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował jednodniowe szkolenie metodą warsztatową pn.: „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”, w którym wzięło udział 15 uczestników - przedstawicieli  ośrodków dla osób uzależnionych, służby więziennej, ośrodków pomocy społecznej, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Szkolenie odbyło się w dniu 9 grudnia 2022 w siedzibie ROPS w Zielonej Górze. Warsztaty poprowadziła  dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel-Kawy – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, założycielka i dyrektorka NZOZ „LOPiT” – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze . Celem nadrzędnym warsztatów było forum,  wymiana doświadczeń w obszarze pracy z osobami uzależnionymi . Tematyka obejmowała m.in.:  główne paradygmaty terapii uzależnień, system pomocy osobom uzależnionym, kryteria doboru odpowiedniego programu w systemie, walory pracy w obszarze uzależnień, trudności w terapii osób uzależnionych, bliskie i dalsze konsekwencje w pracy z osobą uzależnioną, możliwości przeciwdziałania negatywnym następstwom vs. minimalizowania trudności w praktyce zawodowej.  Warsztaty cieszyły się dużą aktywnością oraz zainteresowaniem ze strony uczestników, cenna okazała się wymiana doświadczeń, możliwość nawiązania współpracy między przedstawicielami w obszarze instytucji wspierających osoby  uzależnione.

Ogłoszenia o naborze na członków Zespołu ds. deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych

09.12.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do składania kandydatur na członków Zespołu ds. deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych. Osoby chętne do udziału w pracach Zespołu mogą przesyłać zgłoszenia do 23 grudnia 2022 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

01.12.2022

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na realizację zadania: „Kolędowanie z bezdomnymi przy ognisku – pieczone mięsiwo – paczki z Mikołajem” - o dotację w wysokości 5.750 zł.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze

01.12.2022

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze na realizację zadania: „Spotkania świąteczne przy choince z TPD” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

01.12.2022

Stanowisko: Podinspektor,

Charakter stanowiska: stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz samorządem terytorialnym i promocji. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz samorządem terytorialnym i promocji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Milena Malinowska zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

   W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyło 5 kandydatów, 1 kandydat nie spełnił wymogów formalnych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Milena Malinowska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

24.11.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Od 21 listopada 2022 r. można składać oferty w otwartym konkursie wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 – EDYCJA 2023 r.

24.11.2022

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na program zaplanowano 60 mln złotych. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia