Top menu

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

19.03.2024

19 grudnia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 75.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Zaproszenie do oszacowania zamówienia

15.03.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Stacjonarne przeszkolenie grupy maksymalnie 15 osób w Gorzowie Wielkopolskim nadające uprawnienia realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

  1. Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 1 - Opie przedmiotu zamówienia(OPZ)
  2. Kod CPV – 80510000-2
  3. Miejsce realizacji usługi: zgodnie z OPZ.
  4. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza (Załącznik  nr 2)  wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 22 marca 2024 r. na adres e-mail: k.gorna@rops.lubuskie.pl .
  5. Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.

OFERTA FUNDACJI ESTI

13.03.2024

W dniu 07 marca br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Esti na zadanie: Aktywne Treningi Umiejętności Społecznych – szkolenie kadr .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

11.03.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 poz. 664), uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniach specjalistycznych dla kierowników, koordynatorów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnych, w tym dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, przygotowujących się do przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych (CUS), bądź utworzenia Centrum Usług Społecznych z terenu województwa lubuskiego.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to maj 2024 r.

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu z wybranego modułu należy przesłać formularz zgłoszeniowy on-line. Link do formularza: https://forms.gle/Tkajd593cjr8giZt9

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22.03.2024 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w szkoleniu.

Informacja o programie pt. "Wypożyczalnia technologii wspomagających osób z niepełnosprawnością" realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

04.03.2024

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Lubuski od września 2023 roku realizuje program pt. „Wypożyczalnia technologii wspomagających osób z niepełnosprawnością". Dzięki temu programowi PFRON, osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym mogą bezpłatnie wypożyczać m.in. łóżka rehabilitacyjne z materacami, aparaty słuchowe, koncentratory tlenu czy urządzenia brajlowskie. Sprzęt mogą również rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poniżej 16 roku życia. Szczegóły dotyczące programu znajdują się w załączniku.

Zaproszenie do oszacowania

26.02.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Realizacja szkoły dla rodziców i wychowawców.

Rozmowy polsko – niemieckie. Nowy projekt na rzecz zrównoważonych środowisk życia i pracy osób starszych.

23.02.2024

22 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Urzędników Samorządu Województwa z przedstawicielami Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Brandenburskiego Uniwersytetu w Cottbus.

III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

23.02.2024

Trzecia tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 marca 2024 r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 marca 2024 r. do godz. 23:59.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia