Top menu

Szkolenie dla asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnościami, opiekunów środowiskowych lub asystentów/opiekunów osób starszych

28.08.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w terenie m. in. asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnościami, opiekunów środowiskowych lub asystentów/opiekunów osób starszych. 

Szkolenie kierowane jest do osób pełniących powyższe funkcję.

OFERTA FUNDACJI „MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ”

22.08.2023

W dniu 16 sierpnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji „Między Niebem a Ziemią” na zadanie: Kobiety Między Niebem a Ziemią. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OFERTA FUNDACJI LUSTRO

22.08.2023

W dniu 11 sierpnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji „Lustro” na zadanie: Zajęcia wytchnieniowe i edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – Bądźmy w KOŃtakcie .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wakacyjne kompleksowe wsparcie konsultacyjne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - projekt Stowarzyszenia „Ex Dono”

18.08.2023

Stowarzyszenie „Ex Dono zaprasza mieszkańców POWIATU GRODZKIEGO ZIELONA GÓRA i ZIELONOGÓRSKIEGO do korzystania z bezpłatnych usług projektu, które realizowane będą stacjonarnie i zdalnie (teleporada/wideoporada, zapytania drogą e-mail) przez: psychologa, prawnika (poradnictwo społeczno – prawne), doradcę informacyjnego (udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego).

Szczegóły dotyczące ww. usług zawarte są w załączniku.

Doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia CUS

16.08.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” zaprasza podmioty, które rozważają podjęcie działań zmierzających do utworzenia centrów usług społecznych, do skorzystania z doradztwa specjalistycznego. Zakres doradztwa będzie obejmował zagadnienia związane m.in.: z tworzeniem i funkcjonowaniem CUS, a także  zlecaniem usług społecznych zgodnie z założeniami CUS.

Konkurs pn. Lider Wsparcia Seniora

16.08.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach tegorocznych obchodów XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora ogłasza konkurs pn.: „Lider Wsparcia Seniora” - konkurs dla lubuskich pracowników socjalnych i innych osób zaangażowanych w pracę na rzecz seniorów,  pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

Konsultacje społeczne projektu Statutu Lubuskiej Rady Seniorów

11.08.2023

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Statutu Lubuskiej Rady Seniorów. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

OFERTA ODDZIAŁU REGIONALNEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA - LUBUSKIE

10.08.2023

W dniu 07 sierpnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Lubuskie na zadanie: Bezpośrednie przygotowanie zawodników województwa Lubuskiego – Zimowy Obóz Sportowy Kondycyjno - Techniczny, realizowane w okresie od 17.12.2023 r. do 31.12.2023 r. na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 9.756,00 zł.

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia