Top menu

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku"

11.10.2023

Zaproszenie do konsultacji projektu

„Programu współpracy Województwa Lubuskiego

z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku”

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacji LUSTRO z siedzibą w Nowej Soli

10.10.2023

Informujemy, że w dniu  09.10.2023 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571) Fundacji LUSTRO z siedzibą w Nowej Soli na realizację zadania pt.: „W roli rodzica – cykl spotkań edukacyjnych” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Inauguracja XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora za nami!

10.10.2023

W poniedziałek 9 października 2023 r. zainaugurowano XXIV Lubuski Tydzień Seniora. Podczas inauguracji rozstrzygnięto konkurs pn.: "Lider Wsparcia Seniora" - konkurs dla lubuskich pracowników socjalnych i innych osób zaangażowanych w pracę na rzecz seniorów, pod honorowym patronatem marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Na konkurs wpłynęło 12 zgłoszeń, z czego wszystkie spełniły wymagania formalne.

Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej

09.10.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia jednego szkolenia 2-dniowego  w ramach projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

OFERTA ZRZESZENIA SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO „START”

04.10.2023

W dniu 2 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Zrzeszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego „Start” na zadanie: Promocja sportu osób niepełnosprawnych – skutecznej rehabilitacji społecznej i ruchowej .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Zespołu roboczego ds. opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2024-2026

03.10.2023

Powołanie Zespołu

Zespół roboczy zostanie powołany w związku z potrzebą opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2024-2026. Obowiązek opracowania regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej wynika z art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (t.j. Dz.U.2023 poz.1287). Zespół będzie liczył maksymalnie 20 członków.

OFERTA FUNDACJI BAWMY

03.10.2023

W dniu 29 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Bawmy na zadanie: Integracja przez aktorstwo – widowisko „Drzewo, które umiało dawać” .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OFERTA FUNDACJI ESTI

03.10.2023

W dniu 28 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Esti na zadanie: Sportowe TUS-y .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia