Top menu

Informacja o wyborze partnera

31.07.2023

Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U.2022 poz. 1079 ze zm.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku oceny oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji projektu została wybrana Fundacja na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, KRS 0000143477.

Rusza 8 edycja konkursu "Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego"

28.07.2023

To konkurs organizowany cyklicznie dedykowany podmiotom ekonomii społecznej i jednostkom samorządu, który obejmuje następujące kategorie:

kategoria I. Lider Przedsiębiorczości Społecznej

kategoria II. Lider Reintegracji

kategoria III. Lider Inicjatyw lokalnych

kategoria IV. Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej.

Na zgłoszenia czekamy od 1 sierpnia do 10 września.

Zachęcamy Państwa do wysyłanie zgłoszeń, które wyróżnią lubuskich liderów!

Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania znajdują się w załącznikach.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. dofinansowań robót budowlanych w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych

25.07.2023

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor, charakter stanowiska: stanowisko ds. dofinansowań robót budowlanych w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został wybrany Pan Michał Nowakowski zam. w Zielonej Górze.

Program samochodowy PFRON „Mobilność osób z niepełnosprawnością” bardzo ważne zmiany dla wnioskodawców

20.07.2023

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

PFRON udziela pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Mowa o samochodach osobowych dostosowanych do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka.

Program kierowany jest  do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu.

17 lipca Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła bardzo ważne zmiany do programu:

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19.07.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na materiały promocyjne – załącznik nr 1.

Proszę o podanie ceny netto i brutto zgodnie z załącznikiem wskazanego materiału promocyjnego z uwzględnieniem wszelkich kosztów przygotowania i dostawy.

Efekt synergii – koordynacja włączenia społecznego

07.07.2023

01 lipca 2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Zielonej Górze rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja włączenia społecznego”. Jego celem jest uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie lubuskim. Do współpracy zapraszamy pracowników wszystkich jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, przedstawicieli instytucji rządowych, świata nauki, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

Ogłoszenie o naborze

04.07.2023

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia