Top menu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie „Ex Dono” z siedzibą w Zielonej Górze

14.06.2022

Informujemy, że w dniu 8 czerwca  br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie „EX Dono” z siedzibą w Zielonej Górze - o dotację w wysokości  9.250 zł.

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

13.06.2022

W dniu 10 czerwca 2022 r. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze - Jakub Piosik, przekazał w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął insp. Bogdan Piotrowski – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. 

Spotkania warsztatowe dla gmin c. d.

07.06.2022

Za nami kolejne spotkania warsztatowe w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego

03.06.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze poszukuje chętnych do prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego.

URZĄD CZYNNY KRÓCEJ

01.06.2022

Szanowni Państwo, 1 CZERWCA 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie czynny krócej - do godziny 13.30. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

30.05.2022

30 marca 2022 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 75.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

30.05.2022

30 marca 2022 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 35.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia