Top menu

Informacja o wynikach naboru

04.07.2023

Stanowisko: Inspektor

charakter stanowiska – stanowisko ds. dofinansowań robót budowlanych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

30.06.2023

Ogłaszający nabór:

Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

29.06.2023

W dniu 29 czerwca 2023 r. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze - Jakub Piosik, przekazał w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. mł. inspektor Przemysław Muszyński.  

Informacja o wyniku naboru

29.06.2023

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska:   stanowisko ds. badań i analiz

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

28.06.2023

Stanowisko: Główny specjalista w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Charakter stanowiska:   stanowisko ds. rozliczeń finansowo – księgowych

26 czerwca 2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

27.06.2023

W tym dniu mieliśmy przyjemność gościć w Ośrodku Geriatrii Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w województwie, który oferuje seniorom kompleksową opiekę zdrowotną.

Lubuski Piknik Zdrowia w Bytomiu Odrzańskim za nami!

27.06.2023

W niedzielę, 25 czerwca 2023 r. w Bytomiu Odrzańskim odbył się kolejny z cyklu Lubuskich Pikników Zdrowia. 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

22.06.2023

Stanowisko: Główny specjalista w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Charakter stanowiska:  specjalista do spraw badań, analiz i szkoleń

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Główny specjalista w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”, charakter stanowiska: specjalista do spraw badań, analiz i szkoleń została wybrana Pani Izabella Sinicka zam. w Zielonej Górze.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia