Top menu

Zaproszenie do oszacownia - Zakup sprzętu biurowego i elektronicznego wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów zamówienia pn.: Zakup sprzętu biurowego i elektronicznego wraz z dostawą

  1. Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1
  2. Miejsce realizacji usługi: zgodnie z OPZ.
  3. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 27 maja 2024 r. na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl
  4. Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.
  5. Osoba do kontaktu: Weronika Górnicka tel.: 68 323 18 87
Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia