Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

27.02.2023

Stanowisko: Inspektor

Charakter stanowiska:  Stanowisko do spraw strategii i programów

w Wydziale Polityki Społecznej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor, charakter stanowiska: Stanowisko do spraw strategii i programów w Wydziale Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Magdalena Bugaj zam. w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Inspektor, charakter stanowiska: Stanowisko do spraw strategii i programów w Wydziale Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 2 kandydatów.  Wymagania formalne spełniło 2 kandydatów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Bugaj wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

16.02.2023

W ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” powstały centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

15.02.2023

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Bezpłatne studia podyplomowe zakresu „Deinstytucjonalizacji i rozwoju usług środowiskowych” w ramach projektu pt. „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”.

14.02.2023

Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe zakresu „Deinstytucjonalizacji i rozwoju usług środowiskowych” w ramach projektu pt. „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”. 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

07.02.2023

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zaproszenie do oszacowania

27.01.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację „Akademii Projektowania Usług Społecznych  dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz trzeciego sektora (NGO) z terenu województwa lubuskiego   realizowanej w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące naboru ofert w ramach Programu Aktywni+ Edycja 2023

27.01.2023

Na prośbę Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację:

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

24.01.2023

Na prośbę Lubuskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia