Top menu

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PT. „ZIELONE GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE”

15.03.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uzupełniający uczestników do pobytu w Gospodarstwie opiekuńczym na terenie gminy Nowa Sól.

Rekrutacja na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych zostaje przedłużona do 20 marca 2023 r.

14.03.2023

Informujemy, że z dniem 16 marca 2023 roku upływa termin zakończenia kadencji 2018 – 2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Informator instytucji pomocowych w obszarze przeciwdziałania przemocy

14.03.2023

Opracowanie Informatora instytucji pomocowych w obszarze przeciwdziałania przemocy powstało w ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Informator został opracowany przez Sławomira Sobańskiego przy współpracy z: Przewodniczącym TKOPD – Tomaszem Lehmanem, Kierownikiem Wydziału Polityki Społecznej ROPS – Anną Sygutowską oraz przedstawicielami 8 powiatów województwa lubuskiego.

Zaproszenie do oszacowania

13.03.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację „Akademii Projektowania Usług Społecznych  dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz trzeciego sektora (NGO) z terenu województwa lubuskiego       realizowanej w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

07.03.2023

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

07.03.2023

Stanowisko: Inspektor

Charakter stanowiska:  Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

w Wydziale Finansów

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor, charakter stanowiska: Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych w Wydziale Finansów  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie została wybrana żadna osoba.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Inspektor, charakter stanowiska: Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych w Wydziale Finansów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar przeciwdziałania narkomanii

01.03.2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar pomocy społecznej

01.03.2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia