Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Stanowisko do spraw sekretariatu i kancelarii

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Stanowisko do spraw sekretariatu i kancelarii  została wybrana Pani Sylwia Nowak  zam. w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyło 14 kandydatów, 12 kandydatów spełniło  wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Sylwia Nowak  wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia