Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: specjalista ds. włączenia społecznego w obszarze obszarze usług społecznych w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Główny specjalista, charakter stanowiska: specjalista ds. włączenia społecznego w obszarze usług społecznych  w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” została wybrana Pani Weronika Woźniak zam. w Zielonej Górze.

 UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyło 3 kandydatów, którzy spełnili  wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Weronika Woźniak  wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań
w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia