Top menu

OFERTA FUNDACJI BAWMY

W dniu 19 stycznia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Bawmy na zadanie: Ferie w mieście – integracja, terapia, edukacja .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem projektu będzie organizacja pięciodniowej półkolonii dla grupy 15 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zamieszkujących Miasto Zielona Góra oraz  powiat zielonogórski podczas ferii zimowych. Zajęcia realizowane w ramach niniejszego zadania publicznego dadzą im możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego z kolegami i koleżankami pod opieką osób dorosłych. Celem zadania jest przeprowadzenie półkolonii nastawionych na zabawę, beztroskie spędzenie czasu, połączone z działalnością wychowawczą, w sposób dopasowany do możliwości każdego z uczestników półkolonii. Podczas zaplanowanych zajęć dzieci i młodzież będą ćwiczyć swoje kompetencje społeczno-emocjonalne, pobudzać swoją kreatywność, rozwijać zmysły, radzić sobie z komunikacją i emocjami w relacjach społecznych. Oferta półkolonii skierowana do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zawiera zajęcia indywidualne oraz w podgrupach, aktywności ruchowe, warsztaty kulinarne, mini- warsztaty: aktorskie, muzyczne, taneczne oraz prace manualne. Ponad zajęcia stacjonarne Organizator ma zamiar zorganizować wyjścia do ciekawych miejsc, połączone ze spacerem na świeżym powietrzu i spotkania z “osobą-niespodzianką”. Podczas spacerów zostaną zastosowane elementy TUS (trening umiejętności społecznych), np. pytanie o drogę, godzinę, autobus. Do dyspozycji uczestników będzie trzech wychowawców/opiekunów czuwających nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem uczestników, animator oraz kierownik półkolonii, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 24 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę oraz zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 8.000,00 zł.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia