Top menu

AKTUALNOŚCI

II Cykl szkoleń specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

01.08.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych zaprasza do udziału w szkoleniach specjalistycznych dla kierowników, koordynatorów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej, w tym dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

OFERTA ZRZESZENIA SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO „START” ZIELONA GÓRA

27.07.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Zrzeszenia Sportowo Rehabilitacyjnego „Start” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn.: „Podsumowanie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych za 2022 rok”

OFERTA ODDZIAŁU REGIONALNEGO OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - LUBUSKIE

27.07.2022

26 lipca br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie  na zadanie pn.: „Bezpośrednie przygotowanie zawodników województwa Lubuskiego do Światowych Letnich Igrzysk w Berlinie 2023 r” 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

27.07.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na trzy bloki tematyczne szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostaną zorganizowane w HOTELU TEXICANA, Kalsk 1E, 66-100 Sulechów w terminach :

1) 05-07 września 2022 rok pn. :” Przemoc wobec dziecka”  – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TUTAJ

2) 12-14 września 2022 rok pn. : „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych „ –  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TUTAJ

3) 21-23 września 2022 rok pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” –  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TUTAJ

Szczegóły dotyczące każdego z w/w szkoleń znajdują się w zakładce: SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

ZAPRASZAMY !

Uroczyste otwarcie gospodarstw opiekuńczych

14.07.2022

W dniach 11- 13 lipca 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie trzech gospodarstw opiekuńczych, które niniejszym Państwu przedstawiamy:

Ostatnie spotkania warsztatowe dla gmin

14.07.2022

Za nami już ostatnie spotkania warsztatowe w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych organizowanych w ramach działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniach uczestniczyli reprezentanci gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Trzecie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

30.06.2022

29 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. W obradach uczestniczył Pan Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który zapoznał zebranych o bieżącej pracy jednostki oraz o koncepcji organizacji XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. 

Uroczysta gala Lubuskiego Włącznika już jutro!

30.06.2022

Siódma edycja konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego jest już na finiszu. Konkurs ten wspiera i promuje podmioty ekonomii społecznej. Za nami posiedzenia kapituły konkursowej.

W tym roku wyłoniono laureatów w 4 kategoriach:

kategoria I. Lider Przedsiębiorczości Społecznej

kategoria II. Lider Reintegracji

kategoria III. Lider Społecznego Działania

kategoria IV. Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej

Podmioty nagrodzone poznamy już w ten piątek, 01 lipca, na uroczystej gali , która odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 15, godz. 11:00 – 13:00.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia