Top menu

AKTUALNOŚCI

Uroczyste otwarcie gospodarstw opiekuńczych

14.07.2022

W dniach 11- 13 lipca 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie trzech gospodarstw opiekuńczych, które niniejszym Państwu przedstawiamy:

Ostatnie spotkania warsztatowe dla gmin

14.07.2022

Za nami już ostatnie spotkania warsztatowe w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych organizowanych w ramach działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniach uczestniczyli reprezentanci gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Trzecie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

30.06.2022

29 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. W obradach uczestniczył Pan Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który zapoznał zebranych o bieżącej pracy jednostki oraz o koncepcji organizacji XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. 

Uroczysta gala Lubuskiego Włącznika już jutro!

30.06.2022

Siódma edycja konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego jest już na finiszu. Konkurs ten wspiera i promuje podmioty ekonomii społecznej. Za nami posiedzenia kapituły konkursowej.

W tym roku wyłoniono laureatów w 4 kategoriach:

kategoria I. Lider Przedsiębiorczości Społecznej

kategoria II. Lider Reintegracji

kategoria III. Lider Społecznego Działania

kategoria IV. Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej

Podmioty nagrodzone poznamy już w ten piątek, 01 lipca, na uroczystej gali , która odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 15, godz. 11:00 – 13:00.

Lubuski Piknik Zdrowia w Gorzowie Wlkp.

28.06.2022

W dniu 26.06.2022 r. odbył się Lubuski Piknik Zdrowia w Gorzowie Wlkp. podczas, którego Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. miał okazję zaprezentować swoją działalność w środowisku lokalnym. 

Nabór uczestników do gospodarstwa opiekuńczego

24.06.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizowanym w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku projektem pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, finansowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ogłasza nabór uczestników do pobytu w Gospodarstwie opiekuńczym na terenie gminy Nowa Sól.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy

15.06.2022

Konkurs ogłoszony został w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 

Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - PFRON

14.06.2022

14.06.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 431.451,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia