Top menu

AKTUALNOŚCI

Informacja o skróconym czasie pracy

30.12.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, iż dnia 30 grudnia 2022 r. Ośrodek będzie czynny do godz. 13.00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wyniku naboru

29.12.2022

Stanowisko: Inspektor

Charakter stanowiska: stanowisko koordynatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko koordynatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Kamila Górna zam. Sulechów.

UZASADNIENIE

 W wyniku ogłoszenia o naborze na koordynatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyła  1 kandydatka, która spełniła wymogi formalne.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kamila Górna wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

W przedświąteczny piątek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze czynny krócej!

22.12.2022

Szanowni Państwo, 23 grudnia 2022 roku , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie czynny krócej - do godziny 13:00 . Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy e-mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Wyniki otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Województwa Lubuskiego - dofinansowanie inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

20.12.2022

20.12.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert przekazując ze środków budżetu Województwa Lubuskiego kwotę 400.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W GOSPODARSTWACH OPIEKUŃCZYCH

16.12.2022

Święta Bożego  Narodzenie to czas magiczny, radosny. Czas pełen zadumy, refleksji, rodzinnych spotkań. Świąteczny nastrój zapanował również w naszych gospodarstwach opiekuńczych. 13 grudnia 2022 r. w gospodarstwie opiekuńczym w Jasieńcu odbyło się wigilijne spotkanie.

Bożonarodzeniowy klimat dopełniały okolicznościowe dekoracje, lampki, choinka, odświętnie nakryty stół z tradycyjnymi potrawami przygotowanymi we współpracy z uczestnikami gospodarstwa opiekuńczego w Jasieńcu.

Dodatkowo spotkanie wzbogaciło wspólne kolędowanie i upominki, które otrzymali seniorzy. Spotkanie opłatkowe z udziałem seniorów z gospodarstw opiekuńczych w woj. lubuskim upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, na długo pozostanie w naszej pamięci.

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko koordynatora poradni

13.12.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia

12.12.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował jednodniowe szkolenie metodą warsztatową pn.: „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”, w którym wzięło udział 15 uczestników - przedstawicieli  ośrodków dla osób uzależnionych, służby więziennej, ośrodków pomocy społecznej, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Szkolenie odbyło się w dniu 9 grudnia 2022 w siedzibie ROPS w Zielonej Górze. Warsztaty poprowadziła  dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel-Kawy – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, założycielka i dyrektorka NZOZ „LOPiT” – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze . Celem nadrzędnym warsztatów było forum,  wymiana doświadczeń w obszarze pracy z osobami uzależnionymi . Tematyka obejmowała m.in.:  główne paradygmaty terapii uzależnień, system pomocy osobom uzależnionym, kryteria doboru odpowiedniego programu w systemie, walory pracy w obszarze uzależnień, trudności w terapii osób uzależnionych, bliskie i dalsze konsekwencje w pracy z osobą uzależnioną, możliwości przeciwdziałania negatywnym następstwom vs. minimalizowania trudności w praktyce zawodowej.  Warsztaty cieszyły się dużą aktywnością oraz zainteresowaniem ze strony uczestników, cenna okazała się wymiana doświadczeń, możliwość nawiązania współpracy między przedstawicielami w obszarze instytucji wspierających osoby  uzależnione.

Ogłoszenia o naborze na członków Zespołu ds. deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych

09.12.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do składania kandydatur na członków Zespołu ds. deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych. Osoby chętne do udziału w pracach Zespołu mogą przesyłać zgłoszenia do 23 grudnia 2022 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

01.12.2022

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na realizację zadania: „Kolędowanie z bezdomnymi przy ognisku – pieczone mięsiwo – paczki z Mikołajem” - o dotację w wysokości 5.750 zł.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia