Top menu

AKTUALNOŚCI

Paczki świąteczne powędrowały do dzieci...

13.12.2021

W roku 2021 ze względu na sytuację epidemiczną, zrezygnowaliśmy z uroczystości organizowanych z okazji Mikołajek, które towarzyszyły nam cyklicznie w okolicach grudnia. W tym wyjątkowym czasie nie wycofaliśmy się jednak z obdarowywania! Potrzebujące dzieci otrzymały paczki świąteczne. Do 3 grudnia br. swoje zgłoszenia nadesłało 11 placówek wsparcia dziennego, które zechciały włączyć się do naszej świątecznej akcji. Przedstawiciele tych instytucji już od 6 grudnia z siedziby ROPS-u odbierali słodkie podarunki, by przekazać je podopiecznym. Tym sposobem aż 194 dzieci zostało obdarowanych. Dziękujemy Wszystkim, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na otrzymanie paczek. W tym roku zainteresowanie Państwa było ogromne.

Niech zbliżające się Święta będą czasem skłaniającym do refleksji o dzieleniu się dobrem.

Warsztat pn. „Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach”

13.12.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował jednodniowe szkolenie metodą warsztatową pn.: „Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach”, w którym wzięło udział 14 uczestników - przedstawicieli kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej z naszego województwa. Szkolenie odbyło się w dniu 8 grudnia 2021 w siedzibie ROPS w Zielonej Górze. Realizatorem usługi szkoleniowej była Pracownia Usług Edukacyjnych COGITO z Zielonej Góry. Szkolenie prowadził  Artur Doliński – doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od ponad 20 lat prowadzący Gabinet Wsparcia Wychowawczego, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi znajdującymi się w kryzysie. W badaniach naukowych podejmuje problem zachowań ludzi w różnych kontekstach sytuacji społecznych, korekcji zachowań ryzykownych w relacjach międzyludzkich oraz psychologii zarządzania relacyjnego. Autor ponad 40 książek i artykułów z zakresu pracy z ludźmi. Prelegent w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i seminariach naukowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywną obecność.

Kampania ,,STOP E-UZALEŻNIENIOM”

07.12.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w terminie 22 listopada – 13 grudnia br. realizuje kampanię społeczną, której celem jest uwrażliwienie na problem uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży – szczególnie zależy nam na zwróceniu uwagi społeczności lokalnej na palący problem uzależnień młodych ludzi od internetu, mediów społecznościowych, smartfonów czy gier komputerowych. W tym czasie w wybranych lokalizacjach Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. na wielkoformatowych bilbordach widoczna będzie wymowna grafika z obrazowym hasłem ,,WYLOGUJ SIĘ ZANIM PRZEPADNIESZ!” I w ten sposób chcemy Państwa zachęcić do refleksji, ponieważ problem stał się jeszcze poważniejszy od czasu lockdownu w 2020 roku. Pandemia spotęgowała zjawisko, więc nie wolno nam go ignorować.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH MEDIALNYCH

03.12.2021

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na jednodniowe warsztaty w wymiarze 4,5 h zegarowych pn. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDIACH dla kadry zrządzającej jednostkami pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Cele i treści warsztatu:

- Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do kreowania spotkania z mediami

- Poznanie specyfiki wystąpień medialnych – wywiad-konferencja-informacja prasowa

- Poznanie technik budowania relacji w przestrzeni medialnej

- Narzędzia przydatne w przygotowywaniu wypowiedzi dla dziennikarza oraz wystąpień przed kamerą

- Opanowywanie napięcia, stresu i tremy przy wystąpieniach medialnych

-Poznanie technik radzenia sobie z trudnymi pytaniami, pytaniami agresywnymi
  („odcięcie”, “Zdarta płyta”, wyrażenie przekonania, odpowiedzi na pytania hipotetyczne)

- Specyfika kontaktu z mediami w sytuacjach kryzysowych.

Warsztaty odbędą się 8 grudnia 2021 r . w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Aleja Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza online do dnia 7 grudnia br., dostępnego TUTAJ

WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT

30.11.2021

30.11.2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 202.237,44 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Paczki świąteczne dla dzieci

26.11.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w grudniu br. planuje zorganizować zakup paczek świątecznych dla dzieci z naszego województwa, objętych opieką placówek wsparcia dziennego. Z uwagi na sytuację epidemiczną, podobnie jak w roku ubiegłym, zrezygnowaliśmy z organizacji praktykowanej do tej pory imprezy mikołajkowej. Planowany jest osobisty odbiór zakupionych paczek.

W związku z tym zwracamy się do placówek wsparcia dziennego z ofertą zgłaszania zapotrzebowania na paczki dla dzieci w wieku 7– 12 lat.  Prosimy o przesłanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zgłoszeń zawierających: nazwę i adres placówki oraz liczbę dzieci spełniających ww. wymogi. Ponieważ ilość paczek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń do 3 grudnia br. drogą mailową na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, zwłaszcza dla dzieci. To czas obdarowywania i wspierania tych, którzy tego potrzebują. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

KAMPANIA SPOŁECZNA STOP MANIPULACJI – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

26.11.2021

Głos Seniora prezentuje spot ogólnopolskiej kampanii społecznej Stop Manipulacji – nie daj się oszukać z udziałem Króla III edycji Sanatorium Miłości oraz Ambasadora Głosu Seniora – Zdzisławem Wasiakiem!: https://www.youtube.com/watch?v=NAqnF0quCpk .

25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25.11.2021

Raport KE z 5 marca 2021 dotyczący równouprawnienia płci w Unii Europejskiej opublikowano w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet. W raporcie podkreślono wyzwania, jakie miniony rok nakreślił w związku z nierównościami między kobietami i mężczyznami. Wskazano obszary, w których pandemia ma znaczny wpływ na życie kobiet, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Wśród najważniejszych wniosków KE wskazuje, że odnotowano wzrost skali przemocy domowej w państwach członkowskich: np. we Francji liczba zgłoszonych przypadków przemocy domowej wzrosła o 32% w pierwszym tygodniu obowiązywania obostrzeń; na Litwie – o 20% w ciągu pierwszych trzech tygodni. W Irlandii liczba interwencji w sprawach dotyczących przemocy domowej wzrosła pięciokrotnie, a władze Hiszpanii poinformowały, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni obowiązywania środków izolacji odebrano o 18% więcej połączeń telefonicznych z prośbą o pomoc w tego typu sytuacjach.

Nasuwałoby się zatem na myśl, że odsetek przemocy domowej mógł niebezpiecznie wzrosnąć podczas trwania obostrzeń również w Polsce. Jednak statystyki policyjne, podsumowujące rok 2020 przedstawiają coś zgoła innego. W 2020 roku liczba wypełnionych Niebieskich Kart wynosiła 72 601, podczas gdy w roku poprzedzającym było to 74 313 kart. Liczba kobiet, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być ofiarami przemocy domowej wyniosła 62 866 w 2020 roku, zaś w 2019 - 65 195.

Pierwsze posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II kadencji

25.11.2021

24 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Było to pierwsze posiedzenie członków Rady. Obrady otworzył Pan Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Głównym punktem posiedzenia był wybór Zarządu Rady. W głosowaniu tajnym Przewodniczącą Rady ponownie została wybrana Pani Urszula Chudak. Edward Korban został Zastępcą Przewodniczącego Rady a Pani Beata Kiecana – Sekretarzem Rady. W trakcie obrad dyskutowano nad  możliwością przyłączenia się Lubuskiej Rady do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS). Jednak po zapoznaniu się z zakresem działalności tego organu uznano, iż cele statutowe Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów są odmienne od celów OPoWRS. Wskazano również kwestie, jakimi Rada chciałaby się zająć w 2022 roku: integracja i popularyzacja działań w regionie na rzecz osób starszych, kontynuacja spotkań w sprawie tworzenia oddziałów geriatrycznych w lubuskich szpitalach z udziałem przedstawicieli Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, pozyskiwanie informacji nt. sytuacji zdrowotnej lubuskich seniorów w dobie pandemii, zainicjowanie zorganizowania konferencji dot. „dobrych praktyk” na rzecz seniorów w lubuskich gminach,  Lubuski Tydzień Seniora 2022 r., upowszechnianie wśród seniorów informacji o możliwości pozyskiwania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora. Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w I kwartale 2022 r.

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia