Top menu

AKTUALNOŚCI

URZĄD CZYNNY KRÓCEJ

13.04.2022

Szanowni Państwo, 15 KWIETNIA  2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie czynny krócej - do godziny 13.00. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

12.04.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 04 maja 2022 r.

Wspieramy Ukrainę!

11.04.2022

Stowarzyszenie Warto Jest Pomagać oraz studenci Instytutu Sztuk Wizualnych UZ zapraszają na  na kiermasz prac studenckich, który odbędzie się 11 kwietnia od 10h do 18h w budynku ISW (ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra).

Cały dochód przekazany zostanie na konto Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać na rzecz uchodźców oraz osób poszkodowanych w trakcie wojny.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO

07.04.2022

Informujemy, że w dniu 1 kwietnia  br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Chrześcijańską Fundację Rozwoju Osobistego RONDO  w Zielonej Górze - o dotację w wysokości  5.000 zł.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie nadzoru budowlanego - PFRON

05.04.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie nadzoru budowlanego, dotyczącego realizacji zadań dofinansowanych ze środków PFRON. Opis zakresu wykonywanych czynności z związku ze świadczeniem ww. usług stanowi załącznik nr 1. Formularz oferty stanowi załącznik nr 2.

Projekty realizowane przez PFRON

04.04.2022

Szanowni Państwo, Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o programach i projektach realizowanych przez PFRON skierowanych bezpośrednio do osób indywidualnych. Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 68 422 78 07 lub 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl

Informacja dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami - nabór wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

31.03.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy. Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku. Celem wsparcia Beneficjentów jest zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wsparcie obejmuje także osoby towarzyszące. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFRON - w linku poniżej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepeln/

Wiemy gdzie powstaną pierwsze gospodarstwa opiekuńcze w woj. lubuskim

31.03.2022

28.03.2022 r. Komisja rekrutacyjna wytypowała gminy, w których powstaną gospodarstwa opiekuńcze w ramach projektu pn. "Zielone gospodarstwa opiekuńcze". Czy było łatwo?? niestety nie... każda zgłoszona Gmina wykazywała się wielkim potencjałem i otwartością na sprawy społeczne. Wszystkim gminom, które zainteresowały się ww. projektem oraz poświęciły swój czas i zgłębiły informacje dot. zielonej opieki serdecznie dziękujemy. Już nie możemy się doczekać kiedy zaprezentujemy Państwu relację podopiecznych, którzy będą przebywać w gospodarstwach opiekuńczych.

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia