Top menu

AKTUALNOŚCI

Rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”

23.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Zielonej Górze rozpoczął w partnerstwie z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku (ODR) projekt pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” , który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE NADZORU BUDOWALNEGO

22.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie nadzoru budowlanego, dotyczącego oceny wniosku na utworzenie zakładu aktywności zawodowej.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

15.02.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

Informacja o wyniku naboru

15.02.2022

Stanowisko: Stanowisko ds. płac

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie została wybrana żadna osoba.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożył 1 kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych.

Projekt „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez PFRON

14.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Zaproszenie do oszacowania

10.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Partycypacyjne działania na rzecz rozwoju lokalnych usług społecznych pod kątem wykorzystania narzędzi CUS.

,,Fabryka kwalifikacji" i ,,Azymut"

27.01.2022

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. realizuje obecnie następujące projekty:

1. „Fabryka kwalifikacji – zdobądź pracę dzięki nowym umiejętnościom” . Projekt skierowany jest do biernych zawodowo mieszkańców woj. lubuskiego, powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz pośrednictwa pracy. W ramach szkoleń oraz staży wypłacane są stypendia szkoleniowe.

 2. „Azymut – lepsza przyszłość. Aktywizacja NEET w dobie COVID-19” . Projekt skierowany jest do biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w UP mieszkańców woj. lubuskiego, w wieku do 29 roku życia, nie uczących się w trybie dziennym.  W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz pośrednictwa pracy. W ramach szkoleń oraz staży wypłacane są stypendia szkoleniowe.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

26.01.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

25.01.2022

Obowiązek zgłoszeń do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Nowy Partner Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

25.01.2022

Miło nam poinformować o przystąpieniu kolejnego Partnera do Lubuskiej Karty Dużej Rodziny. Tym razem swoją deklarację złożyła firma Grzegorz Białowąs ,,SZPULKA” z siedzibą przy ul. Szkolnej 20, 49-120 Karczów. Sklep oferuje 5% zniżkę na cały asortyment , w tym również na rzeczy objęte promocją wewnętrzną. Polecamy zakładkę Lubuska Karta Dużej Rodziny https://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Lubuska-Karta-Duzej-Rodziny

Zapraszamy na stronę naszego Partnera: https://posciel-szpulka.pl/

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia