Top menu

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do oszacowania wartości zamówienia w zakresie usługi edukacyjnej pn. Obowiązkowe szkolenia online dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych, organizowane zgodnie z art. 9a ust. 5a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424),  realizowanej w podziale na części (część I, II, III).

Oszacowaną wartości zamówienia prosimy przesłać  zgodnie  z załączonym OPZ - na załączniku Formularz oszacowania nr ROPS.VI.48.1.1.2024 do dnia 29 kwietnia 2024 r. drogą elektroniczną
na adres m.bugaj@rops.lubuskie.pl

Proszę o podanie ceny netto i brutto w Formularzu oszacowania.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia