Top menu

2016

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych NSP 2021

29.12.2016

Uprzejmie informujemy zainteresowanych, że zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, termin konsultacji społecznych Narodowego Spisu Powszechnego 2021, będącego częścią ogólnoświatowego spisu realizowanego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, został przedłużony do połowy stycznia tj. 16.01.2017 r. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego

28.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 grudnia 2016 r. podjął uchwałę nr 158/2093/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. informatyki

28.12.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Jeśli dziecku dzieje się krzywda - poradnik

23.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje w Państwa ręce Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik powstał w ramach realizacji projektu pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. 
Dr Anita Kucharska–Dziedzic: opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego.
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski: nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań  oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 maja roku 2017.

22.12.2016

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  01 stycznia do 31 maja  roku 2017.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń w roku 2017.

20.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze, 65-042 Zielona Góra w roku 2017.

Nowe wojewódzkie programy polityki społecznej uchwalone

20.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze opracował dwa programy z zakresu polityki społecznej – Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, które będą obowiązywały od 2017 roku. W roku 2016 kończy się okres realizacji poprzednich programów.
Oba programy zostały uchwalone przez radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego na posiedzeniu dnia 19 grudnia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego

20.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 r. na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego informuje, że w wyniku postępowania, wybrana została oferta złożona przez firmę ATUT KOMPUTER Maciej Laskowski, Al. Armii Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na „Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.”

20.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na „Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2017.

20.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2017.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia