Top menu

2014

Porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego na 2014 r.

18.12.2013

Uprzejmie informujemy, że dniu 18 grudnia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostało podpisane kolejne na 2014 rok porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. W szczególności porozumienie dotyczy działania terytorialnego ośrodków adopcyjnych i zasad współpracy na terenie województwa.

Zapytanie ofertowe skierowane do podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie medycyny pracy na terenie Gorzowa Wielkopolskiego

02.01.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie medycyny pracy do złożenia oferty cenowej  w celu podpisania umowy na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.  

Zapytanie ofertowe skierowane do podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie medycyny pracy na terenie Zielonej Góry

02.01.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie medycyny pracy do złożenia oferty cenowej  w celu podpisania umowy na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w Zielonej Górze. 

Nabór kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

10.01.2014

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze
Wymiar czasu pracy: ½ etatu,
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej - sposób na szybką i skuteczną lokalizację miejsca, gdzie czeka na Ciebie pomoc

15.01.2014

Uprzejmie informujemy, że na stronie Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy www.tarcza.lubuskie.pl podana została informacja na temat powstania ogólnopolskiego Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii

16.01.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 stycznia 2014 r. podjął uchwałę nr 232/2745/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w zakresie: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w zakresie kultury, edukacji, turystyki regionalnej

16.01.2014

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w dniu 14 stycznia 2014 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2014 roku w zakresie kultury, edukacji, turystyki regionalnej.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii

20.01.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii. Termin składania dokumentów upływa 27 stycznia 2014 roku.

Nabór na kolejną edycję Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia

20.01.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” uruchamia kolejną edycję Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia.

REALIZACJA PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II W 2014 ROKU

20.01.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że projekty dotyczące realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A można składać w terminie od 1 lutego do 28 marca br. (data wpływu do ROPS).

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia