Top menu

2017

Nabór kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

03.01.2017

1. Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze
2. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2017

03.01.2017

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2017.

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE OŚRODKA ADOPCYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

04.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2017 roku.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. w okresie 01.02.2017r. - 30.06.2017 r.

04.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50 f.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego z zakresu polityki społecznej

13.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w dniu 10 stycznia 2017 roku podjął uchwałę nr 161/2131/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych .

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2017.

16.01.2017

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert   na zakup  i dostarczenie  tonerów dla ROPS  w roku 2017. 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko informatyka w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

16.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: stanowisko ds. informatyki
2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

17.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze
2.  Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

24.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej
Stanowisko finansowane z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Powstaje Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych

24.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Wojewódzkiego Programu na rzecz na rzecz Osób Starszych oraz przyjęcia harmonogramu prac.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia