Top menu

2013

Rekrutacja na szkolenie „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej“

20.06.2012

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej“ w ramach projektu systemowego 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji  społecznej“  Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 60 pracowników socjalnych z terenu całej Polski. 
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania dla kandydatów znajdują się po niżej podanym linkiem:
http://www.crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/pomoc-sposeczna-mainmenu-64/projekt-120-mainmenu-69

II Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych – 17. 06. 2012 r.

27.06.2012

17 czerwca br. odbył się II Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych, podczas którego zapewniono uczestnikom wiele atrakcji:

Podział środków PFRON w 2012 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

11.07.2012

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 r. dokonał szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. w ramach I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 25 kwietnia 2012 r.

RAPORT EKSPERCKI

07.09.2012

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii przygotowuje corocznie Wojewódzki Raport z zakresu monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w województwie lubuskim.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2012 roku

26.09.2012

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2012 roku

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

11.10.2012

Na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940, z późn. zm.) do 30 listopada 2012 r. można składać wnioski na dofinansowanie w 2013 roku robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Wstępne rozeznanie cenowe na wynajem powierzchni biurowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Zielonej Górze

18.10.2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poszukuje do wynajęcia powierzchni biurowej na swoje  potrzeby  w Zielonej Górze.

Ankiety dla gmin i powiatów do realizacji projektu „Lubuskie przeciw przemocy”

18.10.2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że aktualnie prowadzi prace nad realizacją projektu „Lubuskie przeciw przemocy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wesołe jest życie staruszka - cykl drugi już od 7 listopada

07.11.2012

2012   to Europejski Rok Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, z tej okazji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział obsługi projektu 7.1.3 zaprasza do wysłuchania cyklu audycji i reportaży emitowanych na antenie Radia Zachód w paśmie 103 i 106 FM. Tematy poruszane w audycjach mają pokazać między innymi sposób na aktywne życie osób starszych. 

Zmiany w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej

08.11.2012

Instytut Rozwoju Służb Społecznych przygotował korektę części tabelarycznej narzędzia „Ocena zasobów pomocy społecznej”. Zmiany uwzględniają uwagi i sugestie po serii spotkań konsultacyjnych jakie miały miejsce w marcu i kwietniu br.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia