Top menu

2011

Nowy Wojewódzki Program z obszaru uzależnień

21.12.2011

Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 19 grudnia br. Uchwałą Nr XVII/156/11 przyjął Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017.

"Mikołajki" dla małych Lubuszan

20.12.2011

W dniu 15. 12. 2011 r. około 140 dzieci z 17 placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa lubuskiego bawiło się w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze podczas Mikołajek.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego za 2011 rok

12.12.2011

14 grudnia 2011 r. o godz. 1700 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, odbędzie się uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego za 2011 r., w którym weźmie udział Maciej Szykuła - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.

Program „FreD goes net".

06.07.2011

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 27 czerwca br. wpłynęła oferta Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania publicznego pn.: Program „FreD goes net” – wczesna interwencja dla eksperymentujących i używających szkodliwie alkoholu (profilaktyka selektywna i wskazująca) w wysokości 10.000 zł.

Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości

14.11.2011

Dnia 11.11.2011r. z udziałem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak odbyły się w Zielonej Górze Wojewódzkie Uroczystości Obchodów Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada 1918 roku (93 rocznica).

Dzień Rekreacyjno-Sportowy osób niepełnosprawnych w Drzonkowie

06.12.2011

W dniu 2 grudnia br. Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach I Lubuskiego Tygodnia Osób  Niepełnosprawnych zorganizował w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Dzień Rekreacyjno - Sportowy. Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak.

Podsumowanie Roku Wolontariatu w Światowy Dzień Wolontariusza

06.12.2011

5 grudnia w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Konferencja podsumowującą Europejski Rok Wolontariatu w województwie lubuskim.

Celem konferencji było przede wszystkim podsumowanie inicjatyw zrealizowanych podczas Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, a także stworzenie podwalin rozwoju wolontariatu w przyszłości w skali  lokalnej i wojewódzkiej.

Rozstrzygnięto konkurs „Wolontariat łączy pokolenia”

06.12.2011

W dniu 28.11.2011 r  Komisja konkursowa rozstrzygnęła wyniki konkursu "Wolontariat łączy pokolenia".
Celem głównym konkursu była promocja i wspieranie idei wolontariatu w województwie lubuskim.
Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu znajdują się na stronie projektu Systemowego 7. 1. 3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim  

Oferta Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START” w Zielonej Górze

24.11.2011

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START” w Zielonej Górze, złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie, pn. „Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych sekcji parakajakarstwa, które odbędzie się w okresie od 01-30 grudnia 2011 r., w Poznaniu.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia