Top menu

2018

Mikołajki 2018

06.12.2018

W dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyły się Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z terenu województwa lubuskiego.

Rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025

10.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazuje w załączeniu informację Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie działań realizowanych w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Wydłużenie naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18

10.12.2018

Z uwagi na zmianę lokalizacji siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowodowało trudności w dostępie do sieci oraz utrudnienie kontaktu potencjalnych Beneficjentów konkursu pt. "Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie" , Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Organizująca Konkurs) podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w ramach niniejszego konkursu do dnia 10.01.2019 r. do godziny 14.00 .

W Wigilię ROPS nieczynny

13.12.2018

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię - 24 grudnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  będzie nieczynny.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż  ROPS  będzie otwarty dnia 15 grudnia 2018r.

Za nami Mikołajkowe Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

11.12.2018

NIEZWYKLE UDANE MIKOŁAJKOWE TARGI AKTYWNOŚCI I BIZNESU SPOŁECZNEGO, zostały zrealizowane w Ochli już po raz trzeci we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze i Muzeum Etnograficznego w Ochli. Wydarzenie miało miejsce 9 grudnia 2018r. Przedsięwzięcie odwiedziło przeszło tysiąc osób.

Nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

18.12.2018

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Współpraca w zakresie objęcia opieką osób starszych i niesamodzielnych – Sieć Życia®

19.12.2018

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej informuje - za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze - iż Stowarzyszenie proponuje podjęcie współpracy w zakresie objęcia opieką osób starszych i niesamodzielnych w naszym regionie, poprzez umożliwienie bezpłatnego korzystania z działań prowadzonej przez Stowarzyszenie Sieci Życia®.
Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku, uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy.
Szczegółowe informacje - w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników

19.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2019. Oferta cenowa świadczeń medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy powinna obejmować badania wstępne, okresowe i kontrolne. Świadczone usługi odbywać się będą na terenie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia