Top menu

2012

Oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

28.02.2012

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 20 lutego 2012r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.  na zadanie: Udział delegacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim oraz jego filii w Kongresie Uniwersytetów III Wieku w Warszawie w wysokości 6.000 zł (wynajem autokaru i koszty noclegów).

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012"

18.01.2012

Departament Infrastruktury Społecznej zachęca organizacje pozarządowe z terenu województwa lubuskiego do wzięcia udziału w ogłoszonym w dniu 16 stycznia br. konkursie grantowym.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2012 roku

18.01.2012

Informujemy, że w dniu 17 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2012 roku.

Przedłużenie konkursu „Bezpieczeństwo w obiektywie seniora” - czekamy na prace!!!

29.02.2012

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przedłuża termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny dla seniorów województwa lubuskiego pn. „Bezpieczeństwo w obiektywie Seniora”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego.

Nowy dyrektor w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

29.02.2012

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 27.02.2012 r. powierzył Sławomirowi Głowackiemu stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Stanowisko powierzone zostało na okres 5 lat, od 1 marca 2012 r.

Nowy dyrektor w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

29.02.2012

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 27.02.2012 r. powierzył Sławomirowi Głowackiemu stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Stanowisko powierzone zostało na okres 5 lat, od 1 marca 2012 r.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARES” w Nowej Soli

30.05.2012

Uczniowski Klub Sportowy „ARES” w Nowej Soli, złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie pn. „Szkolenia instruktorskie i prowadzenie zajęć na ściance wspinaczkowej w ramach oferty edukacji rekreacyjno - sportowej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i mieszkańców Nowej Soli”, które odbędzie się w okresie od 02 lipca do 30 września 2012 roku w Nowej Soli.

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” w Różankach

30.05.2012

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Różankach, złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie pn. XI Ogólnopolski Turniej w Piłce Nożnej dla dzieci z Domów Dziecka „Wszystkie dzieci są nasze”, który odbędzie się w okresie od 20-30 czerwca 2012 r., w Różankach.

Oferta Klubu Sportowego „LECHIA” w Zielonej Górze

30.05.2012

Klub Sportowy „LECHIA” w Zielonej Górze, złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie pn. „Organizacja okresu przygotowawczego do rozgrywek seniorskich seniorek i seniorów w piłce nożnej”, który odbędzie się w okresie od 01-31 lipca 2012 r., w Zielonej Górze i na terenie województwa lubuskiego.

Oferta Ligi Obrony Kraju Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp.

30.05.2012

Lubuska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Gorzowie Wlkp., złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie pn. Udział w ogólnopolskich zawodach strzeleckich z broni kulowej i pneumatycznej juniorów”, które odbędą się w okresie od 04-24 września 2012 r., w Krakowie.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia