Top menu

Konwencja ONZ

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych to międzynarodowy traktat, który kompleksowo opisuje prawa osób z niepełnosprawnością i obowiązki państwa związane z realizacją tych praw. 
W myśl Konwencji osoby z niepełnosprawnością to nie tylko bierni odbiorcy świadczeń, ale równoprawni obywatele, którzy mają prawo do niezależnego życia w lokalnej społeczności. Mimo iż Polska ratyfikowała Konwencję już ponad 6 lat temu wiedza na temat opisanych w niej praw jest niska zarówno wśród samych osób z niepełnosprawnością, decydentów na różnych szczeblach jak i całego społeczeństwa.

W konsekwencji wiele osób z niepełnosprawnością nie ma wiedzy na temat przysługujących im praw i obowiązków państwa związanych z ich realizacją.

Przydatne linki:

Pełen tekst Konwencji: https://www.pfon.org/images/dodatki/201210_dzu1169.pdf

Konwencja w tekście łatwym: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13577/konwencja_ONZ_easy_to_read.pdf

Strona internetowa Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, corocznej konferencji poświęconej wdrażaniu w Polsce Konwencji: www.konwencja.org

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia