Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 6816416

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 148/2019 powołana została  Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym.

Rada powołana została na podstawie 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).
 Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

W skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych weszli:

1) Baran Irena – przedstawicielka Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TĘCZA” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej;

2) Chromińska Teresa – przedstawicielka Gminnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Babimoście;

3) Kulikowska Zofia – przedstawicielka Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa;

4) Piwowarska Beata – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wielkopolskim;

5) Szymczak Małgorzata – przedstawicielka Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie;

6) Tarnawska Danuta – przedstawicielka Zrzeszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego „START” w Zielonej Górze;

7) Wawrzyniak Stanisław – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

 

Do zakresu działania Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  •  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  •  realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3) ocena realizacji programów,
 4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjętych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia