Top menu

Turnusy rehabilitacyjne

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON powinien złożyć w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek albo osoba prowadząca ośrodek.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność nieruchomości lub użytkowanie wieczyste.

Ośrodek powinien dysponować:

- bazą noclegową i żywieniową;

- zapleczem do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacyjnych;

- zapleczem do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych;

- zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym;

- gabinetem lekarskim.

ROPS w Zielonej Górze w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku, kontroluje ośrodek pod względem zgodności informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym i wydaje opinię do Urzędu Wojewódzkiego, który następnie udziela wpisu do rejestru ośrodków, po pozytywnym rozpatrzeniu zaopiniowanego wniosku.

Powyższe informacje pochodzą z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

Wzór wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON można pobrać w wersji elektronicznej na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy 

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia