Top menu

Rekrutacja na seminaria w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w bezpłatnych seminariach skierowanych do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO itp. Seminaria dedykowane są interesariuszom zaangażowanym w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów: słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, nowosolskiego .

Zakres tematyczny:

1. BUDOWANIE ZESPOŁU MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO/MIĘDZYSEKTOROWEGO.

1.1 Zasady budowania partnerstwa krótko- i długookresowego,

1.2 Wypracowanie procedury współpracy,

1.3 Potencjalne bariery i trudności współpracy,

1.4 Warunki efektywnej kooperacji (czynniki wpływające na efektywność zespołu),

1.5 Praktyczne aspekty współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy i wsparcia rodzin,

1.6 Budowanie partnerstw i sojuszy międzyzespołowych.

2. NEGOCJACJE MIĘDZYZESPOŁOWE.

3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.

3.1 Formułowanie celów zespołowych,

3.2 Podział kompetencji w zespole

  • rozpoznawanie indywidualnych zasobów członków zespołu,
  • efektywne implementowanie zasobów do pracy zespołu,
  • Modele współpracy zespołowej.

3.3 Komunikacja w zespole

  • interakcje pomiędzy członkami zespołu,
  • zarządzanie konfliktem,
  • konstruktywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki,
  • zasady pracy z osobami o różnych temperamentach,

3.4 Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole.

3.5 Motywowanie zespołu – ujęcie ogólne (teorie motywacji),

  • Bodźce i ich stosowanie,
  • Umiejętne stosowanie nagród i kar,
  • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.

4. EWALUACJA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU.

4.1 Ewaluacja ciągła i okresowa,

4.2 Audyt wewnętrzny i zewnętrzny,

4.3 Superwizja pracy zespołu.

Spotkania prowadzone będą przez Akademię Kształcenia Zawodowego z Gdańska, na zlecenie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Termin i miejsce spotkań:

Dla powiatu słubickiego – 03.12.2018 r.  – Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice, w godz. 8.00 – 16.00

Dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego – 10.12.2018 r. – Strzelecki Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 7, Strzelce Krajeńskie, w godz. 7.30 – 15.30

Dla powiatu nowosolskiego – 11.12.2018 r. – Centrum Integracji Społecznej, ul. Anny Haller 1, Kożuchów, w godz. 8.00 – 16.00

W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz obiad. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Formularze należy przesłać na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl lub p.soydam@rops.lubuskie.pl    

Osoby do kontaktu:

Pani Paulina Soydam tel. 683231887 oraz Pani Agata Dorocka tel. 683231887.

Seminaria realizowane są w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 11 977 479,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 094 619,62 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.

Do pobrania: 

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia