Top menu

COACHING GRUPOWY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze prowadzi rekrutację pracowników socjalnych  z terenu województwa lubuskiego z gmin: Cybinka, Kożuchów, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko i Dobiegniew  do udziału w coachingu grupowym.

Co uczestnicy uzyskają dzięki coachingowi grupowemu?

  W trakcie coachingu grupowego uczestnicy rozwiną następujące umiejętności:

  • Stawianie sobie celów i wypracowanie skutecznych narzędzi ich osiągania
  • Prowadzenie rozmowy coachingowej ze swoimi klientami
  • Wykorzystywania swojego potencjału dla dobra klientów, z którymi pracują
  • Budowania efektywnej strategii lub taktyki dla poprawy wyników
  • Tworzenia atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy

Narzędzia wykorzystywane w pracy na coachingu grupowym:

W trakcie coachingu grupowego będą wykorzystywane narzędzia na co dzień używane przez coachów, dzięki którym uczestnicy podniosą swoje umiejętności pracownika socjalnego.

W zależności od przebiegu procesu coachingowego, prowadzący coach będzie wykorzystywał różne narzędzia, adekwatnie do potrzeb. Między innymi:

Uczestnicy poznają schemat uczenia się dorosłych – Cykl Kolba , poznają schemat prowadzenia rozmowy coachingowej oparty o GROW z wykorzystaniem umiejętności zadawania pytań i parafrazowania,  rozwiną wiedzę na temat stawiania sobie celów w oparciu o SMART przeanalizują swoje mocne strony i obszary do rozwoju w parciu i analiz SWOT

Miejsce coachingu: Zielona Góra

Termin spotkania: 31.01—01.02.2019r.

Czas pracy:

1 dzień 10.00- 18.00

2 dzień 08.00-16.00

W trakcie coachingu zapewniamy nocleg oraz wyżywienie.

Udział w coachingu jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres email: p.soydam@rops.lubuskie.pl  lub a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Paulina Soydam tel. 683231887 oraz Pani Agata Dorocka tel. 683231887.

Coaching grupowy realizowany jest w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 11 977 479,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 094 619,62 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia