Top menu

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

16.08.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 23016 r. poz. 1945). 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

10.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna pn. "Pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym". Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się bip.rops.lubuskie.pl

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

08.08.2017

Informacja o Zamawiającym.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Aleja Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra

NIP: 973-05-90-332

REGON: 081048430

Przedmiot zamówienia i jego opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna pn."Pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym”.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH SKIEROWANYCH DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

08.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że organizuje trzydniowe szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową dla pracowników domów pomocy społecznej z województwa lubuskiego 

Wyniki dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

04.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego składania propozycji na realizację 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową:

a) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w południowej części województwa lubuskiego;

Oferta Fundacji „Alternatywy" złożona w trybie pozakonkursowym

04.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 03 sierpnia br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację „Alternatywy” z siedzibą w Lipinkach 72, 67-410 Sława na zadanie pn.: „I Ogólnopolski Integracyjny Turniej Boccia o Puchar Sławy” o dotację  w wysokości 3.000 zł  (przy koszcie całkowitym zadania 16.705 zł). 

Bezpłatne porady dla osób niepełnosprawnych

03.08.2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami” realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze uruchomił Punkt Informacji i Wsparcia w Gorzowie Wielkopolskim, w którym osoby niepełnosprawne uzyskają BEZPŁATNE PORADY prawne, psychologiczne, dotyczące ulg i uprawnień oraz wsparcie psychospołeczne. 

Haiku Studio - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

01.08.2017

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma Haiku Studio Michał Pliszka z Człuchowa oferująca rodzinom wielodzietnym:

10% zniżki tworzenie stron internetowych, pozycjonowanie, produkty reklamowe

5% zniżki na wszystkie meble i architekturę ogrodową ze sklepu internetowego Ogrodolandia  

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia