Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

31.07.2017

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej, charakter stanowiska: stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu została wybrana Pani  Marta Kusz.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH NA ZORGANIZOWANIE 2 KOMPLEKSOWYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH

28.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania propozycji cenowych na zorganizowanie 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno - warsztatową:

a) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w południowej części województwa lubuskiego;

b) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w północnej części województwa lubuskiego.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

24.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna pn. "Pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym". Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się www.bip.rops.lubuskie.pl .

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

19.07.2017

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw postępowania administracyjnego    

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektora w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, charakter stanowiska: stanowisko do spraw postępowania administracyjnego została wybrana Pani  Beata Żukowska i Pani Magdalena Żabska.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

11.07.2017

1. Stanowisko : Inspektor

2. Charakter stanowiska : stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

3. Wymiar czasu pracy : 1 etat

Baza teleadresowa i wykaz instytucji, udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego

10.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na prośbę Wojewody Lubuskiego udostępnia bazę teleadresową i wykaz instytucji, udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego

Za nami II Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

05.07.2017

Zaplanowane w dniach 01-02 lipca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej można uznać za zakończone. Na Targi, odbywające się przy okazji Dni Gorzowa Wlkp. przybyły tłumy odwiedzających.

Trzecie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

03.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był gospodarzem trzeciego posiedzenia Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, które odbyło się 30 czerwca 2017 r. w siedzibie ROPS w Zielonej Górze.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia