Top menu

Wsparcie usług społecznych

29.11.2017

27 listopada rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających, zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. Nabór zakończy się 4 grudnia. Alokacja w konkursie to 11 mln zł.

Konferencja „Używanie nowych środków psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych” 24 listopada 2017 r.

27.11.2017

W dniu 24 listopada 2017 r. w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, odbyła się konferencja pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Konferencję otworzył Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Rolę moderatora pełniła dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy prof. DSW, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

24.11.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, została wybrana Pani Hanna Danak.

Konkurs dla Lubuskich Centrów Integracji Społecznej

22.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konkursie na realizację usługi dotyczącej testowania koncepcji systemu standaryzacji Centrów Integracji Społecznej w województwie lubuskim.

Celem konkursu  jest wyłonienie trzech CIS-ów  z obszaru województwa lubuskiego, które wdrożą i przetestują przygotowany zestaw działań obligatoryjnych i fakultatywnych opracowanych w ramach Koncepcji systemu standaryzacji.

Operatorem konkursu na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń.

Zaproszenie do konsultacji Projektu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych

21.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że przygotował projekt Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych, który będzie obowiązywał od 2018 roku.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2017

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Służb Społecznych

serdeczne podziękowania

i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej

w pomoc osobom potrzebującym

 

                      składają Dyrekcja i Pracownicy

             Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” złożona w trybie pozakonkursowym

20.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 14 listopada br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” z siedzibą w Rokitnie 38, 66-340 Przytoczna, na zadanie pn.: „Nasze Kolorowe Święta – warsztaty artystyczne i koncert świąteczny”- o dotację w wysokości 5.400 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.860 zł).

„OGRODOSFERA” - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

16.11.2017

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy „Ogrodosfera- radość z ogrodu” oferująca posiadaczom Karty:

5% ulgi na cały asortyment dostępny na stronie internetowej https://ogrodosfera.pl – zniżka nie dotyczy produktów już przecenionych (termin obowiązywania ulgi do 31.12.2018 r.)

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia