Top menu

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze co roku organizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej - zgodnie z art. 6 ust. 6 ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.), Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Szkolenia organizowane są dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, np.: asystentów rodziny, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorów sądowych i członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową aktualną w bieżącym roku.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia