Top menu

New article

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w następującym szkoleniu:

Termin: 29-30 listopada  2022, trener: Magdalena Lipiak 

Miejsce: HOTEL TEXICANA, Kalsk 1E,  66-100 Sulechów, woj. lubuskie

Tematyka szkolenia - kompetencje osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami – w tym:

  1. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży;
  2. Problematyka nieprawidłowych postaw rodzicielskich;
  3. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne.

 W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniach kwalifikowane będą osoby, które nie brały jeszcze udziału w szkoleniach w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń.

 Szczegółowe informacje u koordynatora projektu: Izabella Sinicka, tel. 68 323 19 26, 609 020 978, i.sinicka@rops.lubuskie.pl

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line w terminie do 21 listopada 2022 r.

Zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu dokonać można za pomocą formularza online:

 https://forms.gle/zcQhzRiLygs6w4Gj7

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia