Top menu

Rekrutacja na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych zostaje przedłużona do 20 marca 2023 r.

Informujemy, że z dniem 16 marca 2023 roku upływa termin zakończenia kadencji 2018 – 2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Wobec powyższego, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, odpowiedzialna za powołanie członków RKE, rozpoczyna procedurę powołania nowego składu, spośród kandydatów rekomendowanych i zgłoszonych przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012, poz.486), członkami RKE mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

W celu zgłoszenia kandydatury należy wypełnić załączony formularz i przesłać go na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20.03.2023 roku

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia