Top menu

Projekt unijny pt. "Poznaj nowy świat dla seniorów"

13.11.2017

Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze realizuje projekt unijny pt. "Poznaj nowy świat dla seniorów", który kierowany jest do osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem, osób z niepełnosprawnością po 60 roku życia. W ramach projektu przewidziane są dwie formy wsparcia:

1) Organizacja zajęć stacjonarnych w siedzibie ośrodka: trening zajęć kulinarnych, art. terapii, terapię zajęciową, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, trening zajęć ruchowych. Zapewniamy posiłek w postaci śniadania i obiadu (ilość miejsc: 20);

2) Pomoc opiekuna medycznego dla osób przebywających w domach. (ilość miejsc: 27).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w Zielonej Górze – 14.11.2017 r.

09.11.2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

Szkolenie działanie 7.5 Usługi społeczne.

09.11.2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działanie 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Zielonej Górze złożona w trybie pozakonkursowym

07.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 października br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Reja 3/1, 65-076 Zielona Góra, na zadanie pn.: Sztuka Integracji „Mikołajki 2017”- o dotację w wysokości 6.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.200 zł).

Oferta Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” złożona w trybie pozakonkursowym

07.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 października br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, na zadanie pn.: „Świąteczna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp.” - o dotację w wysokości 9.600 zł (przy koszcie całkowitym zadania 17.550 zł). 

Nabór na wolne stanowisko

06.11.2017

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

1. Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Rusza "Maluch+" 2018

27.10.2017

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17

24.10.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych,  którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. ludności  zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów.
 

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia