Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

24.11.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, została wybrana Pani Hanna Danak.

Konkurs dla Lubuskich Centrów Integracji Społecznej

22.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konkursie na realizację usługi dotyczącej testowania koncepcji systemu standaryzacji Centrów Integracji Społecznej w województwie lubuskim.

Celem konkursu  jest wyłonienie trzech CIS-ów  z obszaru województwa lubuskiego, które wdrożą i przetestują przygotowany zestaw działań obligatoryjnych i fakultatywnych opracowanych w ramach Koncepcji systemu standaryzacji.

Operatorem konkursu na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń.

Zaproszenie do konsultacji Projektu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych

21.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że przygotował projekt Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych, który będzie obowiązywał od 2018 roku.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2017

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Służb Społecznych

serdeczne podziękowania

i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej

w pomoc osobom potrzebującym

 

                      składają Dyrekcja i Pracownicy

             Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” złożona w trybie pozakonkursowym

20.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 14 listopada br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” z siedzibą w Rokitnie 38, 66-340 Przytoczna, na zadanie pn.: „Nasze Kolorowe Święta – warsztaty artystyczne i koncert świąteczny”- o dotację w wysokości 5.400 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.860 zł).

„OGRODOSFERA” - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

16.11.2017

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy „Ogrodosfera- radość z ogrodu” oferująca posiadaczom Karty:

5% ulgi na cały asortyment dostępny na stronie internetowej https://ogrodosfera.pl – zniżka nie dotyczy produktów już przecenionych (termin obowiązywania ulgi do 31.12.2018 r.)

Konferencja „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych” 24 listopada 2017 r.

14.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 9:30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja sfinansowana jest ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

„Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

13.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową dla 20 uczestników – członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” . Zajęcia odbyły się w terminie 8-10 listopada br . w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze. 

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia