Top menu

XXIV Lubuski Tydzień Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 9 do 14 października 2023 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXIV Lubuski Tydzień Seniora.

Inauguracja Lubuskiego Tygodnia Seniora planowana jest na 9 października br. o godz. 10.00 w Teatrze Lubuskim  w Zielonej Górze uroczystym wręczeniem nagród w konkursie pn.: „Lider Wsparcia Seniora” - konkurs dla lubuskich pracowników socjalnych i innych osób zaangażowanych w pracę na rzecz seniorów,  pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz spektaklem. 

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostanie opublikowany program lokalnych działań organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach obchodów XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Uprzejmie prosimy zatem jednostki i organizacje działające na terenie województwa lubuskiego o nadsyłanie do 22 września 2023 r. na adres mailowy: sekretariat@rops.lubuskie.pl  informacji o własnych planowanych inicjatywach,  które mają się odbyć w ramach obchodów XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora na poniższych załącznikach.

Zgłoszony uczestnik może zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 3.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz upowszechnianie informacji na Państwa terenie.

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną w dwóch wersjach: edytowalnej (word) oraz skan z podpisem dyrektora jednostki na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl  .

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 68 323 18 88 oraz 68 323 18 85.

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia