Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8129470

Dofinansowanie robót budowlanych - podział środków PFRON

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2023 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W roku bieżącym dofinansowanych zostanie 18 zadań. Realizacja projektów wpłynie na poprawę infrastruktury rehabilitacyjnej województwa lubuskiego w zakresie organizacyjnym, leczniczym, psychologicznym, szkoleniowym, edukacyjnym i społecznym, przyczyniając się tym samym do ograniczania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy podział kwoty 2.700.000,00 zł  przedstawia załączone poniżej zestawienie.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia