Top menu

Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń jedno, dwu i trzydniowych, które będę realizowane w projekcie koordynacyjnym Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego.

Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 1).

Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 16 maja 2023 roku na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl  .

  Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Izabelli Sinickiej,  tel.: 68 323 19 26.

 Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

 Załączniki:

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia