Top menu

Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w trzecim kwartale br. rozpocznie realizację projektu koordynacyjnego z Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze EFS +
pn. Efekt Synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego

W projekcie koordynacyjnym będzie realizowane wsparcie doradcze i szkoleniowe m.in. w zakresie budowy potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych podmiotów do organizacji usług społecznych, których celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz podniesienie kompetencji władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu dostosowanie oferty szkoleniowej do Państwa oczekiwań, w terminie do 1 czerwca 2023 r.

W miarę możliwości, bardzo prosimy o rozesłanie linku do ankiety wśród zaprzyjaźnionych instytucji - zależy nam, aby możliwie duża liczba instytucji miała możliwość wskazania swoich potrzeb szkoleniowych. Dziękujemy!

Link do ankiety:

 https://forms.gle/EyjucxbCF63XzNZ78

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia