Top menu

Zapraszamy przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2024 roku planuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , które zorganizowane zostaną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.) oraz według Wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).

W celu dostosowania naszej oferty szkoleniowej do Państwa oczekiwań, serdecznie prosimy przedstawiciela zespołu interdyscyplinarnego, który działa w Państwa gminie o wypełnienie ankiety online i odesłanie odpowiedzi
 w terminie do 19 stycznia 2024 r. Ankietę znajdą Państwo TUTAJ

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia