Top menu

Zapraszamy na szkolenia w formule tradycyjnej - październik 2021 r.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

SZKOLENIE 1

Termin: 6-8 października  2021 r.

Miejsce: HOTEL BARANOWSKI, ul. Transportowa 4c, 69-100 Słubice, woj. lubuskie

Tematyka szkolenia - budowanie lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

– w tym:

  1. Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
  2. Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej.

SZKOLENIE 2 

Termin: 13-15 października 2021 r.

Miejsce: HOTEL BARANOWSKI, ul. Transportowa 4c, 69-100 Słubice, woj. lubuskie

Tematyka szkolenia - z zakresu stosowania prawa :

– w tym:

  1. Zadania sądów, kuratorów, organów państwowych i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści kodeksu rodzinnego, opiekuńczego i kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny.

SZKOLENIE 3

Termin: 20-22 października 2021 r.

Miejsce: HOTEL BARANOWSKI, ul. Transportowa 4c, 69-100 Słubice, woj. lubuskie

Tematyka szkolenia - dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji:

– w tym:

  1. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży: przegląd teorii rozwojowych; poszczególne fazy rozwojowe w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego;
  2. Najczęstsze zaburzenia rozwojowe okresu dziecięcego.

Szczegółowe informacje na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w zakładce projektu „Partnerstwo dla Rodziny”/Harmonogramy wsparcia

lub u koordynatora projektu: Izabella Sinicka, tel. 68 323 19 26, 609 020 978, i.sinicka@rops.lubuskie.pl

Zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu dokonać można za pomocą formularza online:

https://forms.gle/3V6NkuYEcga2o6s38

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia