Top menu

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu „Podnoszenia kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze ogłaszają nabór uczestników na 4 jednodniowe szkolenia z zakresu „Podnoszenia kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy”.

Szkolenia zostaną zorganizowane w terminach:

1) 26 października 2022 roku pn.: „Praca z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc”,

2) 17 listopada 2022 roku pn.: „Strategie pracy z rodziną”,

3) 11 stycznia 2023 roku pn.: „Przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci”,

4) 9 luty 2023 roku pn.: ”Komunikacja bez przemocy”.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze - al. Wojska Polskiego 116 g, 65-077 Zielona Góra. Kolejne trzy szkolenia planujemy zorganizować w 3 innych powiatach, które zostaną wyłonione w procesie naboru uczestników oraz wyrażą chęć użyczenia sali na potrzeby 3 pozostałych szkoleń. O miejscu kolejnych szkoleń będziemy informować uczestników bezpośrednio.

Szkolenia skierowane są do 20 przedstawicieli 8 powiatów tj. świebodzińskiego, krośnieńskiego, zielonogórskiego, Miasta Zielona Góra, nowosolskiego, wschowskiego, żarskiego, żagańskiego, w tym dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu ww. 8 powiatów województwa lubuskiego.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach przyjmujemy na wszystkie 4 spotkania. Zależałoby nam na tym, aby 20 reprezentantów 8 powiatów województwa lubuskiego stanowili stałą i niezmienną grupę przedstawicieli swoich powiatów. Deklarację uczestnictwa w szkoleniach należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej, który stanowi Załącznik nr 1Formularz zgłoszeniowy do niniejszego ogłoszenia o naborze na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Szczegółowy opis organizowanych szkoleń znajduje się w Załączniku nr 2.

Planowane szkoleń wpisane są w jedno z 9 działań w ramach realizacji projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy”- działanie 6 -„Podnoszenia kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy”.

Szkolenia są bezpłatne, finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Szczegółowych informacji udzielają : Anna Sygutowska – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel.: (68) 323 18 88 oraz Sławomir Sobański – specjalista ds. organizacyjnych projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” reprezentant Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze pod nr tel.: 510246776.

Na zgłoszenia czekamy do 23 września 2022 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania tj.: przekroczona ilość wolnych miejsc, zastrzegamy sobie prawo do zakwalifikowania na szkolenie maksymalnie od dwóch do trzech osób z jednego powiatu.

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia