Top menu

Zakończyło się szkolenie z cyklu szkoleń z przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Przemoc wobec dziecka”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. 

Szkolenie odbyło się w terminie 8 - 10 listopada 2022 r. w Hotelu Texicana, Kalsk 1E, 66-100 Sulechów. Realizatorem usługi szkoleniowej był Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars – Artur Cienkosz  z siedzibą w Krakowie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Marzenę Peplińską – pedagoga-specjalistę resocjalizacji w obszarze pracy z rodziną i dzieckiem, oligofrenopedagoga w zakresie kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, doradca zawodowy i społeczny oraz absolwentka Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, gdzie ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka programów profilaktycznych w obszarze przemocy i zdrowego stylu życia. Prowadzi firmę Szkoleniowo-Doradczą ZapytajCoacha, trener rozwoju osobistego-coach. Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, borykającymi się z problemami wychowawczymi oraz doświadczonymi przemocą i uzależnieniem od alkoholu.

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.

Dziękujemy za udział we wszystkich tegorocznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zapraszamy na kolejne cykle szkoleń z tej tematyki już w 2023 r.

Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia