Top menu

Zakończyło się pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie odbyło się w terminie 05 - 07 września 2022 r. w Hotelu Texicana, Kalsk 1E, 66-100 Sulechów. Realizatorem usługi szkoleniowej jest Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ACCEPTUS – Iwona Urbańska z siedzibą w Lublinie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Iwonę Urbańską – właścicielkę PCST ACCEPTUS, mgr psychologii, psychoterapeutkę dziecięcą specjalizującą się w pomocy dzieciom po doświadczeniach przemocy, trenerkę PRIDE, posiadającą wieloletnie doświadczenie w obszarze diagnozy oraz pracy z dzieckiem i rodziną dotkniętą przemocą, terapią dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i adopcji, posiadającą praktyki w obszarze pracy z osobami dorosłymi z doświadczeniami traumatycznymi i zaburzeniami psychicznymi, aktualny pracownik Specjalistycznej Poradni Zdrowia Psychicznego w Lublinie. 

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022. 

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszymi szkoleniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia