Top menu

Zakończyło się drugie szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. Szkolenie odbyło się w terminie 12 - 14 września 2022 r. w Hotelu Texicana, Kalsk 1E, 66-100 Sulechów. 

Realizatorem usługi szkoleniowej jest Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ACCEPTUS – Iwona Urbańska z siedzibą w Lublinie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią  Elżbietę Jadwigę Marczyńską – certyfikowanego superwizora, pedagoga pracy socjalnej z ponad 33 letnim doświadczeniem w obszarze pomocy społecznej, w tym z 20 – letnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 17- letnim doświadczeniem w prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej, który za innowacyjną działalność został nagrodzony przez IPZ PTP i Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska Linia –specjalną nagrodą- Złotym Telefonem. Współtworząca Zespół Interdyscyplinarny, w którym nadal działa, pracuje z osobami doznającymi  przemocy w rodzinie, prowadzi programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, szkoleniowiec, superwizuje ZI i GR na terenie niemal całego kraju. 

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszymi szkoleniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia