Top menu

Zakończyło się czwarte – ostatnie szkolenie z cyklu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 17 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 22 - 24 września 2021 r. w Hotelu Baranowski w Słubicach. Spotkanie to zamknęło cykl czterech 3-dniowych szkoleń, których realizatorem był Artur Cienkosz – Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars z siedzibą w Krakowie. Szkolenie prowadził Jacek Popów - trener, pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta, specjalista w obszarze pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, interwent systemowy w rodzinie, interwent kryzysowy, posiadający bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, zachowań prospołecznych, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, pracy ze sprawcą przemocy.

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W październiku br. odbędzie się dodatkowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którym do tej pory nie udało się wziąć udziału w szkoleniach przez nas organizowanych. Proszę śledzić stronę polityka-spoleczna.lubuskie.pl w październiku!

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia