Top menu

Za nami już trzecie szkolenie z cyklu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, w którym wzięło udział 13 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 15 - 17 września 2021 r. w Hotelu Baranowski w Słubicach.

Realizatorem usługi szkoleniowej jest Artur Cienkosz – Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars z siedzibą w Krakowie. Szkolenie prowadził Adam Grochoła - prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach, od 2012 r. prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w jednostkach pomocy społecznej na terenie całej Polski, współpracuje regularnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", od 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2020 r. prowadzi zajęcia w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest autorem publikacji pt. „Przemoc wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami – zagadnienia prawne” opublikowanej w dwumiesięczniku „Niebieska Linia”.

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim – czwartym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 22 – 24 września!

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia