Top menu

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na materiały promocyjne – załącznik nr 1.

Proszę o podanie ceny netto i brutto zgodnie z załącznikiem wskazanego materiału promocyjnego z uwzględnieniem wszelkich kosztów przygotowania i dostawy.

Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres m.mroziuk@rops.lubuskie.pl  w terminie do dnia 25.07.2023 r.,  godzina 12:00.

Złożenie szacowanej wartości zamówienia nie jest wiążące i nie jest podstawą do zawarcia umowy.

Kontakt w sprawie: Monika Mroziuk tel. 068 32 31 925

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia