Top menu

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 09.12.2022 r.  odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”.

Poniżej przedstawiamy harmonogram warsztatów:

10.00 – uroczyste przywitanie uczestników

10.15 – 11.45 – wprowadzenie do  warsztatów i warsztat: Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu pracowników instytucji ochrony zdrowia

- specyfika pracy w instytucjach leczenia/terapii osób uzależnionych

- walory pracy

- trudności w praktyce

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

12.00 – 13.30 – c.d. warsztatu

- bliskie i dalsze konsekwencje wynikające z pracy

- możliwości przeciwdziałania negatywnym następstwom vs. minimalizowania trudności w praktyce zawodowej

13.00 – 14.00 – podsumowanie i zakończenia spotkania

Miejsce szkolenia:  Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36.

Warsztat poprowadzi Ekspert Wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii dr hab. Dorotą Rybczyńską Abdel – Kawy. Warsztaty są bezpłatne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68-3231885 i 68-3231888.

W załączniku znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@rops.lubuskie.pl   w terminie do 02.12.2022 r.

O zakwalifikowaniu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym powiadomione.

Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia